Porodično pravo – Privileg – Recht für alle

Porodično pravo

Kako je po austrijskom zakonu regulisan razvod?

Sporazumni razvod (die einvernehmliche Scheidung) je jednostavnija vrsta razvoda, jer oba bračna partnera imaju želju da se zakonskim putem poništi brak
Razvod po tužbi jednog supružnika zbog krivice partnera (die strittige Scheidung) koji se rešava sudskom presudom

Sporazumni razvod braka

Sporazumni razvod mogu da zatraže:
• samo oba bračna partnera zajedno
• pre podnošenja zajedničkog zahteva bračni partneri moraju da žive odvojeno najmanje pola godine
• oba supružnika uz to moraju da zastupaju mišljenje da su im bračni odnosi trajno i ozbiljno poremećeni
• važno je naglasiti da „odvojeni život“ ne znači nužno da stanuju na različitim adresama. Iako možda žive na istoj adresi, oni moraju da vode zasebna domaćinstva. Dokaz za tako nešto je na primer postojanje posebnih bankovnih računa

Advokati koji rade zajedno sa udruženjem „Privileg“ će te rado posavetovati besplatno!

Postani član Privilega i ostvari svoja prava

Razvod po tužbi jednog supružnika zbog krivice partnera

Brak se na ovaj način razvodi na osnovu tužbe jednog partnera, koji u njoj mora da navede razlog. Razlog može da bude krivica supružnika ili njegovo napuštanje bračne zajednice.

Gde i kako bračni partneri mogu da podnesu zahtev za sporazumni razvod?
O zahtevu za sporazumni razvod odlučuje Opštinski sud. To znači da se ne mora obaviti usmena rasprava što proces jako ubrzava. Rešenje o razvodu se dostavlja nekadašnjim bračnim partnerima.

Razlozi za podnošenje tužbe

Tužbu može da podnese samo bračni partner koji smatra da su bračni odnosi ozbiljno i trajno poremećeni zbog neprihvatljivog ponašanja drugog supružnika i da je daljnji zajednički život nemoguć.

Najčešći razlozi za tužbu su:
 • brakolomstvo (prevara)
 • fizičko nasilje
 • stalno vređanje i psovanje
 • alkoholizam
 • uporno bezrazložno ćutanje
 • zlonamerno napuštanje bračne zajednice
 • nezainteresovanost za partnera
 • nedostatak obzirnosti,
 • povreda dužnosti finansijskog izdržavanja partnera i zajedničke dece,
 • skrivanje visine svojih prihoda.

Tužena strana može da podnese zahtev za utvrđivanje zajedničke krivice (Mitverschuldensantrag) ili protivtužbu  (Widerklage). Ako sud zaključi da tužena strana ne snosi krivicu i u slučaju da protivtužba nema osnove, tužba se odbacuje i ne dolazi do razvoda.

Postoji mogućnost da se partneri i tokom procesa slože oko sporazumnog razvoda. U tom slučaju važe odredbe za taj tip razvoda.

Razvod zbog napuštanja zajedničkog bračnog domaćinstva

„Scheidung aufgrund der Auflösung der häuslichen Gemeinschaft“ može da se zahteva ukoliko bračnom partneru ne može da se dokaže da je kriv za razvod i/ili ako odbija da pristane na njega.

Preduslov je da bračni život ne postoji bar tri godine. Tužilac mora da dokaže da bračna zajednica ne može da se spase. Sud, međutim, i dalje može da odbaci tužbu ukoliko se dokaže da brak nije trajno nemoguć ili da bi razvod braka ekstremno teško pogodio drugog bračnog partnera.

 

Ostali razlozi za razvod

 • duševna bolest
 • zarazna teška bolest
 • ponašanje koje počiva na duševnim smetnjama.
Prilikom podnošenja tužbe za razvod moraju se podneti sledeći dokumenti:
 • Heiratsurkunde (venčani list, venčanica)
 • Staatsbürgerschaftsnachweis (dokaz o državljanstvu)
 • Meldezettel (prijava stana)
 • Geburtsurkunde ehelicher Kinder (rodni listovi dece rođene u braku)
Gde se podnosi tužba?

Proces počinje podnošenjem tužbe (Klageschrift) bračnog partnera Opštinskom sudu nadležnom za poslednju zajedničku adresu stanovanja. Pošto se u tužbi mora dobro obrazložiti razlog za njeno podnošenje, predlažemo pravno savetovanje u ovakvom slučaju. Ako sud prihvati tužbu:

 • Dolazi do usmene rasprave. Zakazuje se termin na kojem se pojavljuju oba partnera.
 • Ako je pomirenje nemoguće ili jedan od supružnika ne prihvata razvod, stranke imaju priliku da za to navedu razloge. I u tom smislu je potrebno znanje o pravnim mogućnostima.
 • Na kraju se donosi presuda (Scheidungsurteil) koja im se dostavlja i na koju imaju pravo žalbe (Berufung) u roku od četiri nedelje. Ako se niko ne žali, brak je posle isticanja tog roka pravosnažno razveden.
 • Na kraju procesa sud donosi odluku koja se potom dostavlja bivšim supružnicima. Nakon toga postoji rok od 4 nedelje za podnošenje žalbi. Ukoliko niko ne uloži žalbu, onda je razvod pravnosnažan.
 • Donošenjem presude se samo razvodi brak. Tužbe za izdržavanje (alimentaciju) za drugog partnera i decu, zahtevi za starateljstvo itd. moraju se eventualno rešiti sledećim sudskim procesom.

Privileg se finansira od donacija. Hvala!

IBAN: AT68 4715 0110 8875 0000
BIC: VBOEATWWXXX
Volksbank NÖ

Pošalji upit

  Da, želeo bih da dobijem informacije o vestima od Udruženja Privilege e-poštom

  Slažem se da se moji lični podaci navedeni u obrascu mogu obrađivati u cilju pružanja odgovarajućih informacija o udruženju i informisanja o marketinškim i drugim uslugama i pogodnostima udruženja.