Privatni stečaj – Privileg – Recht für alle

Privatni stečaj

Besplatne informacije i članstvo

Kada teret duga postane nepodnošljiv– šta sada?

Kada teret duga postane nepodnošljiv i više ne znaš kako da otplatiš svoje dugove, onda je pravo vreme da razmisliš o privatnom stečaju.

Kada ste zreli za privatni stečaj
Fizička lica (bez obzira da li su vodili firmu ili ne) su zrela za privatni stečaj ukoliko su insolventni odnosno ukoliko trajno nisu u stanju da otplate svoje dugove.
Ukoliko dođe do ovoga treba da podneseš zahtev za pokretanje procesa regulisanja dugova (ovo je samo naziv za stečajni postupak o imovini fizičkih lica koji se takođe naziva i privatnim konkursom).
Vansudsko poravnanje
Fizička lica, koja ne vode firmu, moraju pre pokretanja stečajnog postupka da preduzmu vansudsko poravnanje kako deo troškova procesa ne bi morali da plate unapred.
Stoga se svakom poveriocu mora ponuditi plaćanje određene kvote, pri čemu ovu ponudu morate kasnije da dokažete. Ukoliko poverilac ovo odbije, onda se postupak regulisanja dugova uvodi bez plaćanja troškova unapred (ovo se ne odnosi na troškove zastupanja).

Plan plaćanja i otplate – putevi iz krize

Proces regulisanja dugova predstavlja mogućnost pomoću koje ćes moći da se oslobodiš dugova. Naravno, ne besplatno. U okviru ovog procesa, ukratko objašnjeno, postoje sledeće mogućnosti:

Kod plana plaćanja

• tvojim poveriocima nudiš kvotu, koju možeš odmah ili u određenom roku (maksimalno 7 godina) da otplatiš
• minimalna kvota u praksi odgovara tvom depozitarnom delu plate u narednih sedam godina. Ukoliko tvoji poverioci prihvate ovaj plan plaćanja onda si nakon isplate (7 godina) oslobođen dugova
• Tokom ovog roka možeš normalno da vodiš svoj život. Pre nego što poverioci odluče o ovom planu, tvoja čitava imovina (ukoliko nije oduzeta sudskim postupkom) će biti uzeta u obzir: na primer automobil, stan, kuća itd.

Ukoliko plan plaćanja ne uspe preostaje ti postupak otplate:
• depozitarni deo tvoje plate biće podeljen poveriocima u narednih pet godina
• tokom ovih pet godina moraš da ispuniš različite obaveze, kao na primer da radiš odnosno da se potrudiš oko pronalaženja posla
• takođe si dužan da predaš imovinu (nasledstvo, pokloni) koju si tokom ovog vremenskog perioda stekao
• ukoliko si se primereno ponašao, sud te nakon pet godina može osloboditi od ostatka duga

Privileg se finansira od donacija. Hvala!

IBAN: AT68 4715 0110 8875 0000
BIC: VBOEATWWXXX
Volksbank NÖ

Pošalji upit

    Da, želeo bih da dobijem informacije o vestima od Udruženja Privilege e-poštom

    Slažem se da se moji lični podaci navedeni u obrascu mogu obrađivati u cilju pružanja odgovarajućih informacija o udruženju i informisanja o marketinškim i drugim uslugama i pogodnostima udruženja.